HELHETSLÖSNINGAR
OBEROENDE AV
ENTREPRENAD

När du vill ha en partner som hjälper dig att fatta de rätta besluten för att ta projektet framåt.

Vi har kunskapen och erfarenheten att leda allt från mindre projekt till stora komplexa med ett helhetsansvar. Med hjälp av vår breda kompetens så ser vi till helheten och är inte rädda att ta de obekväma besluten.

Vår kompetens och erfarenhet som projektledare i en mängd olika projekt gör att vi vet vad som behövs i ett kommande byggprojekt. Vi vet av erfarenhet vilka delar som är vitala och vilka flöden som är kritiska för att få projektet att flyta. Vi kan exempelvis hjälpa till med projektledning, kommersiell rådgivning, göra förstudier,  kostnadsuppskattningar, projektkalkyler, riskanalyser och mycket mer.

Kontakta oss för mer information

Vill du utveckla en befintlig byggnad, köpcentrum, tomt eller liknande? Vi har idéer och lösningar för att få din verksamhet att blomstra igen.  

Projektutveckling handlar för oss om att skapa värde för kunden. Ni kanske äger en bit mark som ni inte vet vad ni ska göra med. Eller har en fastighet som idag står tom och ni vill förändra den till något nytt och modernt. Det kanske är så att ni har ett köpcentrum som tappat kunder och ni vill ha tips och idéer hur ni kan göra den mer intressant för kunderna. 

Vi har erfarenheten och idéerna för att utveckla ditt projekt.

Kontakta oss för mer information

Som projektledare hjälper vi dig att styra och leda projektet genom alla faser från ide och bygglov till projektering, produktion och senare överlämning och förvaltning.

När man beskriver en projektledare brukar man säga att det är en person som bevakar och driver projektet mot satta mål inom ”ekonomi, tid och kvalitet”. Vi har rätt kompetens och erfarenhet som behövs för att vi ska kunna förstå vad våra kunders projekt behöver. Vi har erfarenhet från såväl mindre anpassningar till större komplexa ombyggnationer och riktigt stora nyproduktionsprojekt.

Vi arbetar och projektleder på ett strukturerat sätt för att hantera omfattningen, ekonomin, tiden och riskerna i projektet. Det gör att våra kunder känner sig trygga och nöjda med oss som partner.

Kontakta oss för mer information

I projekteringsfasen är det viktigt att göra de rätta förändringarna och förbättringarna då det senare i projektet blir dyrare att göra ändringar. Det är viktigt att säkerställa att projekteringen bedrivs korrekt. Pilaster Projektledning AB har kompetensen att hjälpa er att styra och leda projekteringen och ta fram de handlingar som behövs.

Kontakta oss för mer information

Som byggledare ser vi till att leda utförandet av det projekt som tidigare projekterats. Vi medverkar också i upphandling av entreprenörer.

Under byggskedet  organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr byggprocessen. Vi är länken mellan beställaren, entreprenören, myndigheterna och slutkunden.

Som byggledare säkerställer vi att kontraktet mellan byggherren och entreprenören följer avtalet inom ramen för tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö. Vi håller byggmöten där vi kontinuerligt följer upp och bevakar kvalitets- och miljöplaner, tidsplaner och kostnader. Vi ser också till att objektet besiktigas innan överlämnandet.

Kontakta oss för mer information

Vi besiktigar objektet för att säkerställa att entreprenören levererat det som beställaren köpt. Som grund för besiktningen ligger kontraktshandlingarna som upprättats vid köpet av entreprenör. Vi utför olika typer av entreprenadsbesiktningar:

Förbesiktningar - en besiktning som utförs innan färdigställandet av bygget. Det kan vara att besiktiga delar som man inte kommer åt i slutbesiktningen.

Slutbesiktningar - Besiktigar projektet när det är färdigt.

Efterbesiktningar - Besiktar delar som inte blev godkända vid slutbesiktningen.

Garantibesiktningar - En besiktning som görs under eller vid garantitidens utgång.

Fortsatt slutbesiktning - Om slutbesiktningen inte blev godkänd och fastighetsägaren inte kan ta över projektet som planerat.

Kontakta oss för mer information

Som kontrollansvarig (KA) hjälper vi byggherren att se till så att lagar och regler efterföljs. Vi upprättar en kontrollplan som är anpassad efter projektet. I kontrollplanen listas alla de kontroller som krävs för att säkerställa att alla regler och lagar efterföljs. I planen står det också vem som är ansvarig att utföra respektive kontroll.

Under projektets gång ansvarar vi för att följa upp kontrollplanen och säkerställer att alla kontroller utförs. En viktig del i kontrollansvaret är också att delta vid tekniskt samråd och slutsamråd. Vid slutsamrådet skrivs ett utlåtande med en sammanställning över de iakttagelser som gjorts under projektets gång och kan vara av värde vid slutbeskedet.  

Kontakta oss för mer information

Pilaster Projektledning AB

Peter Kihlström

VD
peter.kihlstrom@pilaster.se
+46 70 954 35 33

Pilaster Projektledning AB

Peter Kihlström har 35 års erfarenhet från byggnadsindustrin. Erfarenhet har erhållits från projektledar- projekteringsledning - kalkyl- inköps- platschefs och besiktningsfunktion inom entreprenadbranschen samt som egenföretagare.
Uppdragen har främst bestått av ny-, om och tillbyggnad för industrier, kommersiella lokaler, kontor, anstalter, universitetsmiljöer, skolor och bostäder.

2017  Plan o bygglagen, Plan och byggförordningen
2015  Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare
2014  SSG Entre
2013  Godkänd arbetsledare Försiktig sprängning
2013  Certifierad Besiktningsman Entreprenadbesiktning
2012  Offentlig upphandling av byggentreprenader och tjänster LOU
2012  Behörighetsutbildning Byggkeramik, Byggkeramikrådet
2012  Godkänd Entreprenadbesiktning av SBR
2012  Certifierad Kontrollansvarig nivå K
2012  ABK 09, AB 04, ABT 06
2011  Strategiskt ledarskap
2011  Arbetsmiljödiplomering Bas-P Bas-U
2011  Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P och BAS U
2010  Entreprenadjuridik II fortsättning
2009  Entreprenadjuridik
2007-2008 Certifierad inköpare Silf
2007  Peabs ledarskapsprogram
2007  PBL- förslaget BBR 06 och energideklarationer
2007  Entreprenadkalkyl MAP
2001  Bygglagstiftning PBL behörighet K
2001  Kvalitetskompetens PBL behörighet K
2000  Heta arbeten
1999  Entreprenadkalkyl WIN
1999  Entreprenadkalkyl MEPS
1999  Bättre arbetsmiljö
1999  Hus AMA 98
1999  AF AMA 98
1999  Retorikteknik
1999  Entreprenadjuridik steg 1
1998  Brandtätningar
1998  Ackreditering som kontrollorgan, petroleum
1996  Ackreditering som kontrollorgan, cisternkontroll 2

2019

Renovering Säfstaholms slott, Vingåker
Beställare: Vingåker Kommunfastigheter
Kontaktperson: Lars Ingebrigtsen
Roll: Projekteringsledare, Projektledare, Inköp

2019

Produktion av omklädningsrum ,Hemtjänsten, Vingåker
Beställare: Vingåker Kommun
Kontaktperson: Fredrik Fundberg
Roll: Projekteringsledare, Projektledare, Inköp

2018

Nyproduktion av förskola, 5 avd Vingåker
Beställare: Vingåker Kommunfastigheter
Kontaktperson: Lars Ingebrigtsen
Roll: Projekteringsledare, Projektledare, Inköp

2016

Nyproduktion av kontorsfastighet i Örebro
Beställare: myOffice Sweden AB
Kontaktperson: Tony Oscarsson
Roll: Projekteringsledare, Projektledare, Inköp

2015

Nyproduktion av 151 lgh i flerfamiljshus i Örebro
Beställare: Disponentparken AB
Kontaktperson: Per Sjöberg
Roll: Projekteringsledare, projektledare, Kalkyl, Inköp

2015

Om och tillbyggnad av Bergvik Köpcentrum, Karlstad
Beställare: Eurocommercial Properties
Kontaktperson: Patrik Sörnell
Roll: Projektledare

2015

Ombyggnad av Vågengalleriorna, Örebro
Beställare: Alecta Pensionsförsäkring
Kontaktperson: Erik Lennhammar
Roll: Investeringskalkyler. Projektledare

2014

Nyproduktion av 95 lgh i flerfamiljshus i Örebro
Beställare: SPG Bostad i Örebro AB
Kontaktperson: Håkan Broström
Roll: Projekteringsledare, Entreprenadingenjör

2014

Ombyggnad av kontorslokaler i Örebro
Beställare: Atlas Copco Rockdrills AB
Kontaktperson: Sewed Gustafson
Roll: Ombud, Entreprenadingenjör

2013

Vibrationsutredning och mätning för nya vatten och avloppsledningar, Rönnaby, Örebro
Beställare: Tekniska förvaltningen Örebro Kommun
Kontaktperson: Bo Hjärtmyr
Roll: Projektledare

2013

Ombyggnad av skolbyggnader
Beställare: Futurum Fastigheter i Örebro AB
Kontaktperson: Bengt Asplund
Roll: Projektledare

2012

Nyproduktion/ombyggnad av studentbostäder i Linköping
Beställare: Studentbostäder i Linköping
Kontaktperson: Karl-Johan Styrenius
Roll: Projektledare ekonomistyrning

2012

Besiktning köpcentrum Halmstad
Beställare: Euro Commercial
Kontaktperson: Peter Lundberg
Roll: Besiktningsman

2012

Besiktning 300 lgh Jönköping
Beställare: Willhem AB
Kontaktperson: Katarina Wester
Roll: Besiktningsman

2012

Besiktning 650 lgh Västerås
Beställare: Willhem AB
Kontaktperson: Katarina Wester
Roll: Besiktningsman

2012

Besiktning nyetablering Elgiganten, Norrköping
Beställare: Euro Commercial
Kontaktperson: Peter Lundberg
Roll: Besiktningsman

2012

Projekteringsledning Flerfamiljhus Kumla
Beställare: Peab
Kontaktperson: Fredrik Ahl
Roll: Projekteringsledare

2012

Besiktning av 700 lgh Växjö
Beställare: Willhem AB
Kontaktperson: Katarina Wester
Roll: Besiktningsman

2011

Besiktning 7000m2 kontor och lokaler i Norrköping
Beställare: Sankt Kors
Kontaktperson: Jan-Åke Jonsson
Roll: Besiktningsman

2011

Ombyggnad verkstad och kontorslokaler, Kumlaanstalten
Beställare: Specialfastigheter
Kontaktperson: Lennart Sjölin
Roll: Projektledare

2011

Nyproduktion av flerfamiljshus i Örebro
Beställare: Hemgården Fastighets AB
Kontaktperson: Christer Rosendal
Roll: Projektledare

2011

Nyproduktion av flerfamiljshus i Örebro
Beställare: Sjöborgs Fastigheter AB
Kontaktperson: Thomas Lundström
Roll: Projekterings- och projektledare

2010

Nybyggnad av industrilokal i Örebro
Beställare: Flex Fasader AB
Kontaktperson: Conny Joansson
Roll: Projekterings- och projektledare

2010

Ombyggnad av idrottsanläggning i Örebro
Beställare: Örebro Porten Fastighets AB
Kontaktperson: Jan Hellqvist
Roll: Projekterings- och projektledare

2009

Nyproduktion av sluten behandling i Granhult
Beställare: Specialfastigheter
Kontaktperson: Lennart Sjölin
Roll: Projektledare

2008

Nyproduktion av säkerhetslager i Örebro
Beställare: DHL
Kontaktperson: Henry Svensson
Roll: Projektledare

En partner som är med dig hela vägen från idé och bygglov till projektering, produktion och senare överlämning och förvaltning


Copyright © 2024 Pilaster Projektledning AB, All Rights Reserved.
Created by Digitalpartner
apartmentenvelopelicensephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram